PROTIPOŽÁRNÍ ROLETOVÝ UZÁVĚR

on .

Roletový protipožární uzávěr je zařízení, které vzájemně odděluje jednotlivé požární úseky. Je z nehořlavé textilie a v případě požáru zabraňuje jeho šíření. Uzávěr je ovládán řídicí jednotkou, která je napojena na EPS (Elektrická požární signalizace), popř. individuální snímače a hlásiče tepla/kouře.

591c3be448d16

 

V klidovém stavu je v horní poloze v uzavřeném nábalu. Při požáru se uzávěr aktivuje impulsem z EPS nebo z detektoru kouře (tepla), bezpečnostního tlačítka a řídící jednotka dá impuls a uzávěr sjede dolů. V případě výpadku elektrické energie toto zajišťuje náhradní elektrický zdroj.

Materiál

Výplň otvoru je tvořena speciální nehořlavou textilií. Vodící lišty a kryt nábalu jsou z oceli, opatřené povrchovou úpravou dle RAL.

Výhody protipožárního roletového uzávěru

Mezi nesporné výhody protipožárního roletového uzávěru patří: vysoká požární odolnost, prostorová nenáročnost, jednoduchá konstrukce, ekonomické řešení a moderní design.

Požární odolnost

Protipožární otočné vrata jsou vyráběny s požární odolností EW 15 DP1 až EW 120 DP1, nebo EI 15 DP1 až EI 90 DP1.

Požární odolnost EI brání šíření tepla (sleduje teplotu přímo na povrchu požárního uzávěru na odvrácené straně od požáru). Požární odolnost EW omezuje šíření tepla (sleduje množství sálavého tepla vyzařující z povrchu 1m od požárního uzávěru na odvrácené straně od požáru).

Výrobky označené EI zpravidla splňují přísnější požadavky protipožární bezpečnosti a mohou být použity i tam, kde jsou požadovány požární uzávěry EW.

Požární rolety byly odzkoušeny v souladu s požadavky normy ČSN EN 14600 v návaznosti na zkoušky požární odolnosti dle ČSN EN 1634-1 a navazujících norem.

Chování vrat při výpadku proudu

Chování požárního uzávěru za dané situace jednoznačně definuje požárně bezpečnostní zpráva. Velmi často je u protipožárních uzávěrů požadováno zálohování (UPS-zdroj nepřerušovaného napájení), kdy při výpadku elektrické energie zůstávají vrata ve výchozí poloze. Pokud uzávěr není vybaven zálohováním UPS, po výpadku elektrické energie se protipožární vrata zavřou.

Montáž a údržba

Montáž provádíme buďto za stavební otvor nebo do otvoru. Montáž jednoho kusu požárního uzávěru a je provedena během jednoho dne. Konkrétní čas se odvíjí od rozměru a vybavení.

Rozměry roletového uzávěru jsou individuální dle požadavků zákazníka. Maximální možná šířka otvoru vrat je cca 13000 mm. Maximální možná výška je cca 6000 mm.

Cena uzávěru se odvíjí od varianty požární odolnosti, rozměrů a vybraného materiálu.

Co se údržby týče, doporučujeme každoroční preventivní prohlídky pod záštitou odborné firmy. U požárního uzávěru jsou také nutné pravidelné a zákonem dané prohlídky provozuschopnosti požárního uzávěru. Na vrata poskytujeme záruku 24 měsíců.

Pro koho jsou protipožární roletové uzávěry vhodné

Protipožární rolety bychom doporučili logistickým halám, hasičským stanicím, průmyslovým objektům, autoservisům, obchodním centrům a větším či menším garážím.