Jaké existují metody svařování?

on .

svařování

Svařování (také jako sváření) je proces, jehož výsledkem je spojení dvou a více součástí. Aby bylo možné svařit součásti k sobě, je nezbytné vytvořit optimální termodynamické podmínky, při nichž je umožněn vznik nových meziatomárních vazeb. Je možné svařovat kovové i nekovové materiály či materiály s různými a podobnými vlastnostmi. Jaké existují metody a způsoby svařování?

Z nejširšího hlediska můžeme svařování rozdělit na svařování tavné, tlakové a tlakové za studena. Tyto jednotlivé kategorie se pak ještě dále rozdělují na dílčí metody svařování. Tavné svařování je možné rozdělit ještě na obloukové, pod tavidlem, plamenové, elektronové, aluminotermické a další. Tlakové svařování se dělí dále na odporové, svařování třením, kovářské, difúzní či svařování výbuchem. A poslední tlakové svařování za studena zahrnuje svařování ultrazvukem a tlakem za studena.

Při svařování dodržujte bezpečnost

Pokud se budete do svařování pouštět sami, je důležité dodržovat pravidla bezpečnosti. Svařování je totiž velmi rizikové, protože se pracuje s velmi vysokými teplotami a hrozí zde vznícení hořlavých látek na stanovišti svářeče a jeho okolí. Používejte ochranné pomůcky, jako je svářečská kukla, která vám chrání zrak a obličej.

Jestliže nemáte svářečský průkaz a nikdy jste sváření neprováděli, doporučujeme se obrátit na firmy, které tuto službu nabízí. Neodborná manipulace se svářečkou může vést k poranění.