Co si představit, když se řekne hydraulika?

on .

Asi už jste někdy slyšeli pojem hydraulika. Možná, že si dokážete vzpomenout na některá odvětví, ve kterých je využívána, ale asi málokdo dokáže tento pojem definovat.

Hydraulika je, zjednodušeně řečeno, disciplína zabývající se využíváním mechanických vlastností tekutin pro technické účely. Využívá hydromechanické, hydrostatické a hydrodynamické poznatky, což znamená, že se nezajímá pouze o vlastnosti nehybných tekutin, nýbrž i o ty v pohybu.

S využitím jejích principů se vyrábějí hydraulická zařízení širokého využití. Najít je můžeme nejen ve stavebnictví ale i v zemědělství, dopravě či v průmyslu. S mírnou nadsázkou se dá hovořit o tom, že hydraulické systémy nacházejí využití prakticky ve všech oblastech lidské činnosti.